Systemy ekonomiczne: wykres. Autor: Nikolas Ojala, 2018. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_of_economic_systems.png