"Marsz kobiet na Wersal", 5 października 1789, ilustracja z epoki. Autor nieznany.